Mykola Mykolayovich Dolynskyi
3
× 8
1
× 2
0
× 2
0
2
× 4
1
0
1
× 3
0
× 3
0
1
× 2
0
× 2
0